mgr Wanda Zarzycka

W 2017 roku rozpoczęłam studia doktoranckie na na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. W Instytucie Psychologii PAN w zespole dr Łukasza Okruszka odbyłam staż badawczy, gdzie m.in. mogłam poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą analizy danych EEG w zakresie analizy potencjałów wywołanych.

Aleksandra Piejka

Studiuję psychologię w ramach specjalizacji Experimental Social Psychology na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W zespole naukowym dr Łukasza Okruszka prowadziłam badania nad percepcją ruchu biologicznego i kodowaniem predykcyjnym u pacjentów ze schizofrenią.

Natalia Rutkowska

Obecnie jestem studentką V roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizuję specjalizację z neuropsychologii klinicznej. W 2017 roku ukończyłam półroczny staż w zespole dr Łukasza Okruszka, podczas którego współpracowałam przy badaniach dotyczących przetwarzania bodźców społecznych z wykorzystaniem techniki EEG.