Ania Alińska

Studiuję Kognitywistykę na Uniwersytecie Warszawskim (studia II stopnia). Już na studiach licencjackich na tym samym kierunku zadecydowałam, że chcę zajmować się neuronauką – do pracy dyplomowej przeprowadzałam badania przy pomocy EEG. Obecnie rozwijam swoje zainteresowania zw. z metodami neuroobrazowania i odbywam staż w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, gdzie uczestniczę w badaniach nt. procesów poznawczych sprawców czynów pedofilnych z użyciem fMRI. Interesuję się również zastosowaniem metody hyperscanningu oraz modelowaniem procesów poznawczych i mózgowych.