mgr Ania Schudy

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyłam specjalizację z neuropsychologii klinicznej. W ramach programu Erasmus + studiowałam na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania), gdzie odbyłam również staż w laboratorium neuronauki w Centrum Badań nad Umysłem, Mózgiem i Zachowaniem (Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento CIMCYC). Interesuję się neuronauką kliniczną, a w szczególności procesami poznawczymi oraz procesami poznania społecznego i przetwarzaniem emocji w schizofrenii. We współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii prowadziłam badania nad skutecznością rehabilitacji poznawczej z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości w schizofrenii, brałam również udział w projekcie badawczym dotyczącym neurofizjologicznej odpowiedzi na negatywne i neutralne bodźce społeczne u pacjentów chorych na schizofrenię. W ramach pracy  magisterskiej uczestniczyłam w projekcie dotyczącym neuronalnych korelatów obserwacyjnego uczenia się strachu, realizowanym przez Laboratorium Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam podczas staży na oddziałach psychiatrycznych w III Klinice Psychiatrycznej IPiN, Szpitalu Wolskim oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. W SoPI IP PAN zajmuję się badaniem symultanicznej aktywności neurofizjologicznej podczas interakcji społecznych u osób zdrowych i chorych na schizofrenię.