Badania

Zapraszamy do śledzenia działań grupy Social Perception and Interaction Team, której celem jest udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Jakie procesy neuronalne towarzyszą przetwarzaniu informacji społecznych?
  • Czy jesteśmy w stanie uchwycić zmiany w aktywności mózgu związane z uczestnictwem w interakcjach społecznych?
  • Jak neuronauka społeczna może przyczynić się do lepszego zrozumienia funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi?

 

Obszar tzw. „neuronauki społecznej” wskazywany jest, z uwagi na swój dynamiczny rozwój, jako jedno z głównych źródeł metod, mogących pozwolić na zrozumienie problemów doświadczanych na co dzień przez pacjentów z szeregiem zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest dysfunkcja w sferze społecznej. Jednocześnie, intensywny rozwój metod badawczych na tym polu, sprawił iż akcent w badaniach nad „mózgiem społecznym” przesunął się z sytuacji biernej obserwacji osób trzecich (np. rozpoznawanie emocji, interpretacja intencji prezentowanych osób) na procesy związane z uczestnictwem w interakcji społecznej. Celem działań zespołu SoPI jest eksploracja procesów neuronalnych i behawioralnych towarzyszących przetwarzaniu informacji społecznych, jak również uczestnictwu w interakcjach społecznych. Nowoczesne laboratorium umożliwiające wykorzystanie metody hyperscanningu EEG wysokiej rozdzielczości, technik nieinwazyjnej stymulacji mózgu, oraz wirtualnej rzeczywistości pozwala nam na obserwację procesów zachodzących zarówno na poziomie pojedynczej osoby, jak i procesów obserwowanych przy interakcji dwóch lub większej liczby osób. Prowadzone przez nas badania odnoszą się do procesów obserwowanych u osób zdrowych, jak również u pacjentów z populacji klinicznych (osoby z diagnozą schizofrenii). Dzięki współpracy z innymi jednostkami w swoich badaniach używamy również technik s/fMRI (Pracownia Obrazowania Mózgu IBD PAN) oraz fNIRS (Wydział Psychologii UW). W zakładce “Aktualne projekty” znaleźć można opis prowadzonych przez nas aktualnie projektów.