Jarek Biedrzycki

    Jestem absolwentem Informatyki na Politechnice Poznańskiej. Przez wiele lat działałem na rynku IT jako konsultant ds. ochrony danych. Obecnie jestem      studentem studiów magisterskich na kierunku Kognitywistyka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszaws   kiego.