Justyna Gula

Jestem w trakcie studiów magisterskich z Neuroinformatyki, a także Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej na obu tych kierunkach ukończyłam licencjaty. Pierwsze doświadczenie z badaniami z wykorzystaniem EEG miałam podczas letnich praktyk w Singapurze na Nanyang Technological University, gdzie badałam aktywność mózgu podczas dwuosobowych gier komputerowych. Następnie w ramach licencjatu badałam aktywność neuronalną mózgu kota w zadaniach uwagowych we współpracy z Pracownią Układu Wzrokowego, IBD im. Nenckiego PAN. Ostatnio rozszerzam swoje zainteresowania o wizję komputerową (w trakcie wymiany na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie) i inne techniki obrazowania mózgu (letnie warsztaty na UCL, wymiana na LMU w Monachium). Ostatnio również dołączyłam do zespołu dr Okruszka, badającego neuronalne korelaty przetwarzania informacji społecznych w schizofrenii. Interesuję się również matematycznym modelowaniem procesów biologicznych.