dr Łukasz Okruszek 

Ukończyłem studia magisterskie z Matematyki (Politechnika Łódzka, 2010) i Psychologii (Uniwersytet Łódzki, 2012). Od 2012 roku jestem związany z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w listopadzie 2016 roku obroniłem pracę doktorską, zaś od lutego 2018 roku będę pracował jako wykładowca. Doświadczenie badawcze w trakcie doktoratu zdobywałem również na University of California, Los Angeles oraz w Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London. Od września 2017 roku pracuję również, aktualnie jako adiunkt, w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. 

W swojej pracy naukowej zajmuję się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej neuronauki społecznej, również w odniesieniu do populacji klinicznych. W aktualnym projekcie badawczym wykorzystuję techniki multimodalnego neuroobrazowania oraz nieinwazyjnej stymulacji mózgu by określić rolę sieci percepcji społecznej w tworzeniu się deficytów poznania społecznego u osób chorych na schizofrenię. Dodatkowo, w ramach zespołu SoPI podejmujemy projekty, których celem jest wykorzystanie technik neuronauki poznawczej do analizy aktywności neuronalnej towarzyszącej różnym aspektom udziału w interakcjach społecznych.

lukasz.okruszek@psych.pan.pl 

ResearchGate

Google Scholar