mgr Małgorzata Krawczyk

Skończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie realizowałam specjalizacje z neuropsychologii klinicznej i psychoterapii. W ramach programu Erasmus studiowałam także na Uniwersytecie w Maastricht. Prowadziłam grupową i indywidualną rehabilitację neuropsychologiczną, byłam także koterapeutką w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. Moja praca magisterska dotyczyła interocepcji oraz percepcji bólu u osób z zaburzeniem osobowości borderline. Na Uniwersytecie Warszawskim asystowałam też przy projekcie badawczym dotyczącym związku interocepcji i osobowości. Oprócz stażu w SOPI zajmuję się organizacją programu wsparcia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i piszę artykuły popularyzujące neuronaukę na portalu neuropsychologia.org.