Marta Chrustowicz 

Jestem studentką 4 roku psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Tam też ukończyłam Pedagogikę Specjalną I stopnia, na specjalności Surdopedagogika. W swojej pracy magisterskiej chcę wykorzystać przezczaszkową stymulację prądem stałym (tDCS). W przyszłości chciałabym wykorzystywać metody neuronauk do pracy badawczej nad poprawą pamięci. W obszarze moich zainteresowań znajduje się także temat schizofrenii i pomoc w funkcjonowaniu osobom chorującym na schizofrenię. Dołączyłam do zespołu z zamiarem nabycia praktycznej wiedzy w zakresie badań z użyciem EEG i MRI. ​