Natalia Jakubowska

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Kognitywistyka na wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, o specjalizacji Logika i Sztuczna Inteligencja. W trakcie studiów pierwszego stopnia moje główne zainteresowania oscylowały wokół sztucznych sieci neuronowych, UX, oraz kształtowania się szeroko rozumianych zachowań moralnych i społecznych oraz nieprawidłowości tam występujących. Obecnie jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku Kognitywistyka, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizuję specjalizację z neurokognitywistyki. Od marca 2017 roku jestem na stażu w IP PAN, gdzie uczestniczyłam m.in. przy badaniach dotyczących przetwarzania bodźców społecznych z wykorzystywaniem technik EEG oraz tDCS, a także przy badaniach i powstawaniu metaanalizy z zakresu Ultimatum Game.