mgr Paula Wicher

Ukończyłam Psychologię na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. W ramach programu Erasmus Plus spędziłam również rok na Uniwersytecie Bangor (Wielka Brytania). Neuronauką zainteresowałam się podczas stażu badawczego w Emotion Lab w Karolinska Institutet, gdzie badałam awersyjne uczenie się w kontekście zachowań agresywnych. Następnie uczestniczyłam w programie Junior Researcher Programme, gdzie w międzynarodowym zespole skupiałam się na międzykulturowych badaniach narzędzi do pomiaru inteligencji emocjonalnej, oraz odbyłam staż naukowy w Policy Research Group na Uniwersytecie Cambridge. Ukończyłam również staż na Massachusetts Institute of Technology w USA, gdzie badałam wpływ korzystnych informacji na podejmowanie decyzji przy użyciu MEG. Aktualnie pracuję w zespole dr Okruszka jako asystent naukowy, gdzie używam EEG i fMRI do badania przetwarzania informacji społecznych w schizofrenii. Moje zainteresowania naukowe obejmują również łączenie metod neuronauki z technikami wirtualnej rzeczywistości.

pwicher@psych.pan.pl

ResearchGate