Weronika Lewicka

Jestem studentką V roku Psychologii na specjalizacji psychologia kliniczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oraz II roku Kognitywistyki II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, na specjalizacji neurokognitywistyka. I stopień Kognitywistyki ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ze względu na swoje zainteresowania zdecydowałam się studiować te kierunki równocześnie. W trakcie 3 pierwszych lat studiów uczestniczyłam w wolontariacie w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie na oddziałach ogólnym, dziecięcym i młodzieżowym. Odbyłam praktyki na Oddziale Neurologicznym – pododdziale udarowym Szpitala Wojewódzkiego, również w Lublinie. W 2015 roku rozpoczęłam proces certyfikacji na Specjalistę Terapii Uzależnień, odbyłam staż kliniczny w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Ukończyłam szkolenie terapeutyczne z zakresu uzależnień behawioralnych oraz pracy z traumą. Obecnie pracuję w Fundacji Edukacji Społecznej zajmującej się profilaktyką HIV oraz redukcją szkód, w ramach której prowadzę terapię uzależnień pod superwizją. W marcu 2017 r. rozpoczęłam staż w IP PAN, uczestniczyłam w badaniach dotyczących przetwarzania bodźców społecznych wykorzystując techniki EEG i tDCS. Moimi głównymi zainteresowaniami są neuronalne mechanizmy psychopatologii i uzależnień, neuropsychologiczne aspekty zakażenia HIV, neuronauka społeczna w kontekście zaburzeń psychicznych oraz psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym. W przyszłości chciałabym łączyć klasyczną psychoterapię z neuronauką w diagnozie i terapii pacjentów. Moim celem jest ujmowanie zaburzeń z perspektywy neuronauki i wykorzystywanie jej technik w psychoterapii.