Dr Agnieszka Pluta

doktor psychologii, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Neuropsychologii na Wydziale Psychologii UW oraz Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień neuropsychologii społecznej (social neuroscience), neuropsychologii klinicznej, wykorzystania nowoczesnych technik obrazowania biomedycznego (głównie techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz funkcjonalnej spektroskopii bliskiej podczerwieni) do badania neuronalnych korelatów procesów poznawczych. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Komisji Fulbrighta. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Dr Aleksandra Bala

Ukończyłam studia magisterskie (2007) oraz obroniłam pracę doktorską (2013) na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 pracuję na Wydziale Psychologii UW w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, aktualnie na stanowisku adiunkta. Przez kilka lat prowadziłam wykłady z neuropsychologii dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego WUM oraz wykłady z neuropsychologii dla osób będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej (m.in. w Warszawie, Lublinie i Łodzi). Od 2008 roku pracuję w charakterze neuropsychologa klinicznego w Klinice Neurochirurgii WUM, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. W swojej pracy badawczej szczególnie interesuję się funkcjonowaniem poznawczo-afektywnym osób z lekooporną padaczką, badam jak choroba wpływa na ich zdolności umysłowe, jakość życia oraz funkcjonowanie w społeczeństwie. Inne podejmowanie przeze mnie zagadnienia badawcze, to funkcjonowanie osób z guzami móżdżku, szczególnie w kontekście poznania społecznego oraz funkcjonowanie poznawcze osób z gruczolakami przysadki mózgowej.

Dr hab. Artur Marchewka

Dr hab. Artur Marchewka pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Od 2014 roku kieruje Pracownią Obrazowania Mózgu. Jest absolwentem Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat obronił z zakresu nauk biologicznych (specjalizacja z psychofizjologii). Staż podoktorski odbył w Centre Hospitalier Universitaire Vaudois w Lozannie (Szwajcaria). Otrzymał między innymi stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013-2015), jest także laureatem programu SCIEX (2010-2011) oraz Mentoring Fundacji Nauki Polskiej (2014). Prace badawcze które prowadził nagradzane były między innymi nagrodą im. J. Konorskiego (2012, 2017). Jest współautorem ponad 50 prac eksperymentalnych w czasopismach międzynarodowych. Od wielu lat zajmuje się obrazowaniem struktury i funkcji ludzkiego mózgu. Interesuje się wpływem emocji na funkcjonowanie ludzi, przetwarzaniem języka oraz plastycznością ludzkiego mózgu. Jego zespół opracował zestaw wzrokowych bodźców afektywnych (Nencki Affective Picture System) oraz bodźców werbalnych w języku polskim (Nencki Affective World List). Kiedy nie pracuje naukowo uprawia kitesurfing, wakeboarding lub ćwiczy Ashtanga jogę. Więcej informacji na temat badań naukowych można znaleźć na stronie pracowni (http://lobi.nencki.gov.pl/).