Zespół

mgr Ania Schudy

Więcej …

mgr Paula Wicher

ResearchGate

więcej …

Justyna Gula

Więcej …

inż. Jarek Biedrzycki

Więcej …

Marta Chrustowicz

Więcej …

Małgorzata Krawczyk

Katarzyna Babiuch

Natalia Jakubowska

Weronika Lewicka

Więcej …

Marta Hoppe

Więcej …

Ania Alińska 

Więcej …

Alumni

mgr Wanda Zarzycka

Więcej …

Aleksandra Piejka

 Więcej …

Natalia Rutkowska

Więcej …

Współpracownicy

dr Agnieszka Pluta

Więcej …

dr hab. Artur Marchewka

Więcej …

dr Aleksandra Bala

Więcej …